Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH

Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH

Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH

Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH

Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH
Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH
Cửa hàng tôn thép SAGOCONS TRÀ VINH
11-07-2019 02:55:08 PM

Mua bán: Sắt thép hình ( H, U, I, V, Hộp, Ống,…); Sắt xây dựng ( Thép Việt Nhật, Thép Pomina, Thép Miền Nam ,…); Tôn; Xà gồ; Sơn; Các loại vật tư xây dựng khác.

Làm khung kèo thép nhẹ , tôn mái và vách bao che

 

 

 

 


Bài viết khác
Zalo