Quy trình gia công, thi công và xây dưng

Quy trình gia công, thi công và xây dưng

Quy trình gia công, thi công và xây dưng

Quy trình gia công, thi công và xây dưng

Quy trình gia công, thi công và xây dưng
Quy trình gia công, thi công và xây dưng
Quy trình gia công, thi công và xây dưng
29-12-2017 09:24:06 AM

 

 

 1. Tiếp nhận thông tin ---> Xử lý thông thông ---> Làm rõ thông tin từ Khách Hàng;

 2. Thiết kế ---> Trình bảng vẽ thiết kế ---> Khách Hàng duyệt bảng vẽ sau cùng;

 3. Báo giá ---> Đàm phán hợp đồng ---> Thống nhất hợp đồng với Khách Hàng;

 4. Xây dựng theo bảng vẽ đã được duyệt ---> Tiến độ ---> Kiểm soát;

 5. Bàn giao công trình cho Khách Hàng đưa vào sử dụng.


Bài viết khác
Giới thiệu chung

Sagocons chuyên tư vấn, thiết kế, xây dựng nhà ở dân dụng. Tư vấn, thiết kế ,...

Zalo