Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04

Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04

Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04

Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04

Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04
Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04
Nhà xưởng,nhà thép tiền chế 04
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo