Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế
Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế
Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế
Diện tích: 2.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:

Dự án khác
Zalo