Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 14
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo