Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 13
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo