Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 12
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo