Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 11
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo