Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 10
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo