Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 09
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo