Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 08
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo