Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 07
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo