Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 06
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo