Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05

Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05

Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05

Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05

Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05
Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05
Nhà xưởng, nhà thép tiến chế 05
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo