Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02

Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02
Nhà xưởng, nhà thép tiền chế 02
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo