Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01

Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01
Nhà xưởng. nhà thép tiền chế 01
Diện tích:
Địa điểm:
Quy mô:
Thiết kế & thi công:
Năm thi công:
Dự án khác
Zalo