Nhà xưởng may giày da

Nhà xưởng may giày da

Nhà xưởng may giày da

Nhà xưởng may giày da

Nhà xưởng may giày da
Nhà xưởng may giày da
Nhà xưởng may giày da
Diện tích: 6.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai
Quy mô:
Thiết kế & thi công: SAGOCONS
Năm thi công:

 

Dự án khác
Zalo