Nhà xưởng may công nghiệp

Nhà xưởng may công nghiệp

Nhà xưởng may công nghiệp

Nhà xưởng may công nghiệp

Nhà xưởng may công nghiệp
Nhà xưởng may công nghiệp
Nhà xưởng may công nghiệp
Diện tích: 12.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang
Quy mô:
Thiết kế & thi công: SAGOCONS
Năm thi công:

 

Dự án khác
Zalo