NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH
NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH
NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH
Diện tích: 10.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh
Quy mô:
Thiết kế & thi công: SAGOCONS
Năm thi công:

Dự án khác
Zalo