CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS
Nhà thép tiền chế

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH

NHÀ XƯỞNG DỆT MAY TÂY NINH
Diện tích: 10.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh

Nhà xưởng may giày da

Nhà xưởng may giày da
Diện tích: 6.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

Nhà xưởng may công nghiệp

Nhà xưởng may công nghiệp
Diện tích: 12.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang

Nhà máy Hồng Ký

Nhà máy Hồng Ký
Diện tích: 20.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Long An

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế

Nhà xưởng tôn Tân Thanh Thế
Diện tích: 2.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh

KHO LẠNH LONG AN

KHO LẠNH LONG AN
Diện tích: 55.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Long An

NHÀ MÁY MDF BÌNH THUẬN

NHÀ MÁY MDF BÌNH THUẬN
Diện tích: 16.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận

NHÀ MÁY THỰC PHẨM CÀ MAU

NHÀ MÁY THỰC PHẨM CÀ MAU
Diện tích: 35.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Cà Mau

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP
Diện tích: 35.000 m2 Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp

SIÊU THI BẰNG KẾT CẤU THÉP

SIÊU THI BẰNG KẾT CẤU THÉP
Diện tích: 600 m2 Địa điểm: Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
Zalo