Nhà máy Hồng Ký

Nhà máy Hồng Ký

Nhà máy Hồng Ký

Nhà máy Hồng Ký

Nhà máy Hồng Ký
Nhà máy Hồng Ký
Nhà máy Hồng Ký
Diện tích: 20.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Long An
Quy mô:
Thiết kế & thi công: SAGOCONS
Năm thi công:

Dự án khác
Zalo