NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP

NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP
NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP
NHÀ MÁY GIÀY ĐỒNG THÁP
Diện tích: 35.000 m2
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Quy mô:
Thiết kế & thi công: SAGOCONS
Năm thi công:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án khác
Zalo