CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SAGOCONS
Nhà dân dụng- hạ tầng khu công nghiêp và khu dân cư thông dụng

Nhà biệt thự vườn

Nhà biệt thự vườn
Diện tích: 8 x 18m Địa điểm: Tỉnh Long An

Nhà phố 5 x 18m

Nhà phố  5 x 18m
Diện tích: 5 x 18m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà phố Tân Cổ Điển

Nhà phố Tân Cổ Điển
Diện tích: 6 x 18m Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Nhà biệt thự vườn

Nhà biệt thự vườn
Diện tích: 9 x 15m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà biệt thự 8 x 13.5m

Nhà biệt thự 8 x 13.5m
Diện tích: 8 x 13.5m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà phố văn phòng cho thuê

Nhà phố văn phòng cho thuê
Diện tích: 5 x 22m Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Nhà bê tông cốt thép

Nhà bê tông cốt thép
Diện tích: 10 x 15m Địa điểm: Tỉnh Bình Dương

Nhà biệt thự vườn

Nhà biệt thự vườn
Diện tích: 8 x12m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà biệt thự vườn

Nhà biệt thự vườn
Diện tích: 10 x 18m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ PHỐ 5 x 15m

NHÀ PHỐ 5 x 15m
Diện tích: 5 x 15m Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà phố 5 x18m

Nhà phố 5 x18m
Diện tích: 5 x18m Địa điểm: Tỉnh Trà Vinh

NHÀ PHỐ 5 x 16m

NHÀ PHỐ  5 x 16m
Diện tích: 5 x 16m Địa điểm: Tỉnh Long An
Zalo